installation

Innan en nyinstallation så har vi en löpande kontakt med era berörda hantverkare för att säkerställa att installationen kan utföras på utsatt tid.
Vi kontrollerar att allt är förberett innan vi kommer dit med utrustningen.
Brukligt är att vi provkör utrustningen i vår verkstad innan installation för att testa att allt fungerar. Om utrustningen dessutom redan är uppvärmd när vi kommer till platsen så går installationen fortare.
Om våra installationsanvisningar följs så är det lättare för oss att uppskatta ett pris på installationen av utrustningen.