Service och reparation av professionell kaffeutrustning

Våra tjänster

SERVICEAVTAL
Vår strävan är att alla kunder ska ha ett preventivt servicavtal. Fördelarna med att preventivt byta ut eller rengöra utrustningens mest kritiska delar innan de går sönder, är självklara. Ett serviceavtal minskar även risken för driftstopp och akuta jourbesök på kvällar och helger. Ett serviceavtal innebär även att servicekostnaden för utrustningen per år blir lättare att kalkylera.

Ibland lånar Ni som leverantör ut ny utrustning till kunden där service och reparation ingår. 
Vi vet att preventivt periodiskt underhåll av utrustningen i dessa fall ofta bortprioriteras.
Långsiktigt så ökar då ofta kostnaderna för reparationer, kvaliteten på produkten i koppen äventyras, värdeminskning på utrustning mm

Garanti på ny utrustning.
Är ofta ett argument som används för att motivera varför man inte behöver serviceavtal. 
Följande kriterier måste dock vara uppfyllda för att tillverkare/importör ska stå för garantier:
1. Utrustningen ska installeras av behörig personal
2. Utrustningens vattenanslutning ska kopplas till ett vattenfilter/vattenreningssystem.
3. De rekommenderade servicepunkterna i underhållsintervallen måste vara utförda.
4. Vid installation ska installationsrapporten fyllas i och skickas tillbaka tilltillverkaren.

Vi vill nu göra det enklare för våra samarbetspartners att ha full kontroll  över sin egen utrustning och produkten i koppen genom att ni som leverantör, i de fall det behövs, subventionerar serviceavtalet för kunden. Fördelarna är att era egna säljare kan koncentera sig på sin försäljning och inte kvarnkalibrering.

Vi bryter ner serviceavtalet i två delar, PREVENTIV SERVICE och KVALITETSSÄKRING. 
Den PREVENTIVA SERVICE innehåller utbyte av reservdelar som omfattas av avtalet, test av maskinens funktioner etc.
KVALITETSSÄKRING innehåller mätning av tryck, flöden, temperaturer. Kalibrering av produkter, programmering, uppdatering av ev mjukvara, funktionstest och en enklare besiktning av utrustningens status.
När Kunden skriver ett serviceavtal direkt med oss så syns inte denna uppdelning utan båda delarna ingår.

För våra samarbetspartners finns nu möjligheten att bära kostnaden för KVALITETSSÄKRING i avtalet. Detta innebär att vi utför  PREVENTIV SERVICE och KVALITETSSÄKRING tre gånger per år hos kunden som vanligt men vi återrapporterar en statusrapport om utrustningen och produkten till vår samarbetspartner.
Vår samarbetspartner kan även välja att använda KVALITETSSÄKRING utanför intervallen för PREVENTIV SERVICE.


Enkelt förklarat;
Serviceavtalet kostar 498kr/månad och innebär tre besök per år.
Den preventiva delen kostar 299 kr och kvalitetssäkringen 199 kr
Kunden kan aldrig själv välja bort en av dessa delar.
Däremot så kan du som samarbetspartner välja att ta kostnaden för kvalitetsäkring.
Det innebär att kunden betalar 299 kr/månad och ni som samarbetspartner 199 kr.
Kunden får sina 3 st besök per år och vår samarbetspartner får 3 st besök.
Ofta så sker dessa tre besök vid samma tillfälle men det finns också en möjlighet för vår samarbetspartner
att utnyttja sina besök vid andra tillfällen tex inför en speciell helg eller om kunden ringt om att kvarnen måste justeras.

Jour och Helger
Vi är medvetna om att de problem som kan uppstå inte alltid sker mellan 8-17.
Vi erbjuder därför också  våra tjänster under obekväm arbetstid.
Events
Vi sköter installation och demontering av events under vardagar och helger. I detta så erbjuder vi även en jour om något händer.
Vi återkopplar alltid våra besök till vår beställare, med information om utfört arbete, utrustningens aktuella status och eventuella rekommendationer på kortsiktiga och långsiktiga åtgärder.
Eftersom vi själva inte säljer utrustning så är vår besiktning av utrustningen ett utmärkt underlag för era säljare
när det är dags att uppgradera kundens maskinpark.

Vårt arbetsområde är för närvarande Stockholm-Mälardalen.
Vi kan redan idag lösa specialuppdrag på andra orter enligt överenskommelse* Besiktning av utrustningen.
* utarbetade arbetsmoment vid varje servicebesök. 
* Lånemaskin vid reparation i verkstad enligt ök
* Skötselutbildningar med kund.
* Arbetstid 7-21
* Jouravtal. Helger 10-22
* Förbestämda kontrollpunkter vid varje besök.- Temperaturer, tryck, flöden,      malningsgrad, skötsel mm
* Tidsbokningar på minuten.
* Arbetsområde Sthlm-Mälardalen
* Fler jobb,billigare timdeb- Väljer du oss som helhetspartner för dina installationer, servicebesök mm så sänker vi timdeb enligt vårt beräkningsverktyg.
* Exakta offerter- Vi lämnar alltid fasta priser på service.installation, och reparation.
*inplanerad preventiv service på äldre utrustning- Istället för serviceavtal.